Управление в ресторантьорството

Благодарение на нашето иновативно обучение, можете да станете предприемчив и креативен мениджър в света на храните и напитките, като развиете и усъвършенствате знанията и уменията си в сферата на ресторантьорството. 

Програмата включва 2 семестъра в Кулинарна академия HRC и 1 семестър платен стаж в САЩ.

Обучението ни стимулира  креативността, предприемаческия дух и мениджърското мислене. Завършилите програмата по "F&B Management" получават задълбочено разбиране и широки познания за глобалната индустрия на гостоприемството и храната, управлението на заведения за хранене, гострономическа култура и инструменти, с които да претворят идеите си в бизнес план и впоследствие - в работещо заведение.

"Управление в ресторантьорството" е част от иновативна педагогическа програма, която стимулира предприемчивостта посредством реални практически казуси и развива уменията, необходими за управление на проекти, групова динамика, лидерство и творческо мислене. Методът на обучение е свързан с работа в екип и развиване на бързото взимане на ефективни управленски решения и прилагане на идеи и концепции в реална бизнес среда.

Изисквания:
Завършено средно образование и навършени 18 години

Минимум 6 месеца опит в сферата на ресторантьорството.

Работни познания по английски език 

Страст към ресторантьорството и хотелиерството

Желание за себеусъвършенстване 


Таксата включва униформа, всички учебни материали, пособия и продукти за обучението.

Следващ курс:

7 oктомври 2019

Април 2020

"Образование съчетаващо изобретателност, окуражаващо предприемаческия дух и развиващо директни управленски умения"

Такси за обучение

  • Управление в ресторантьорството

    €1700 на семестър (Студенти от ЕС)

  • Управление в ресторантьорството

    €2250 на семестър (Студенти извън ЕС)

Дисциплини