Професионален сертификат


Интензивно обучение в рамките на 24 седмици практика и теория по кулинарни изкуства за придобиване на професионална квалификация, включваща готвач студена и топла кухня, и сладкар - пекар. 

*Програмата се състои от два модула: "Студена и топла кухня" и "Сладкарство и пекарство", и приключва с финален изпит. При успешно издържан изпит курсистите получават професионална квалификация за готвач и сладкар-пекар.  

След завършване на програмата и в зависимост от нивото на добитите умения и способности, се предлагат и стажове за 3 или 6 месеца, в България и чужбина.

**Стажът не е включен в цената на програмата.

Таксите за обучение включват всички учебни материали и продукти. Кликнете тук за пълните подробности относно таксите.

Начални дати:

Септември 2019

Март 2020

Такси за обучение

  • Професионален сертификат

    EUR 2950

Дисциплини