Курсисти извън ЕС

Курсисти извън ЕС

Overview

Приемен процес

 • Стъпка 1 Заплащане на регистрационна такса от 50 евро и избор на ден и час за интервю.
 • Стъпка 2 Входящо интервю на английски език с нашия отдел „Приеми“. Интервюто може да се проведе в нашата база в София или онлайн.
 • Стъпка 3 Впечатлете ни и започнете своето образование при нас!Необходими са следните документи:
  • Диплома за средно образование (оригинал или нотариално заверено копие), както и Приложение с оценките. Общият успех, както и оценката по английски трябва да бъдат повече от 62%, за да отговаряте на официалните изисквания.
  • Пълномощно – този документ е необходим, за да представляваме кандидата пред Регионално управление на образованието – София. Институцията признава дипломите за средно образование, придобити в страна, различна от България. Следващата стъпка е кандидатстване за одобрение от Министерството на образованието в България.
  • 8 паспортни снимки

  Всички документи трябва да бъдат легализирани (в някои случаи и заверени). Повече детайли относно процедурата се уточняват допълнително, тъй като зависят от държавата, от която идва кандидатът.

  След получаването им в България, документите се превеждат на български и внасят в Министерството на образованието. Последното разглежда профила и, при одобрение, може да се продължи с кандидатстване за виза.

 • Стъпка 4 Студентът получава виза D за 6 месеца, в рамките на които трябва да влезе в България. Преди изтичане валидността на визата се кандидатства за разрешително за пребиваване (това се случва в България).Допълнителни детайли относно приемния процес са надлежно разяснени.

Учебни такси

След успешно проведено интервю се заплаща резервационна такса от  500 евро.

След успешно получаване на виза, в срок до 2 седмици преди започването на семестъра се заплаща такса за записване в размер на 1300 евро, заедно със съответната семестриална такса.

Вижте най-често задаваните въпроси и отговори тук.

Информация за банковите ни сметки може да намерите тук.