Управление и иновации в хотелиерството

Управление и иновации в хотелиерството

Обобщена информация

Искаш да станеш първокласен лидер в хотелиерството? Програмата Управление и иновации в хотелиерството предлага 2 семестъра в нашата академия и 6 до 12-месечен платен стаж в Европа или САЩ.

Нашите курсисти придобиват задълбочени познания в Управление на хотелиерство и ресторантьорство, гастрономия, финанси и счетоводство, фронт офис операции, управление на събития и други бизнес модули, способстващи успешното кариерно развитие в динамичната хотелиерска индустрия.

Програмата Управление и иновации в хотелиерството създава предпоставки за постигане на високи резултати чрез:

 • Практически опит в нашия собствен бутиков хотел.
 • Платени стажове в най-добрите хотелски вериги в Европа и САЩ.
 • Личностно развитие; вълнуващи специализации, от които да изберете в последния семестър.

Искаш да станеш първокласен лидер в хотелиерството? Програмата Управление и иновации в хотелиерството предлага 2 семестъра в нашата академия и 6 до 12-месечен платен стаж в Европа или САЩ.

Нашите курсисти придобиват задълбочени познания в Управление на хотелиерство и ресторантьорство, гастрономия, финанси и счетоводство, фронт офис операции, управление на събития и други бизнес модули, способстващи успешното кариерно развитие в динамичната хотелиерска индустрия.

Програмата Управление и иновации в хотелиерството създава предпоставки за постигане на високи резултати чрез:

 • Практически опит в нашия собствен бутиков хотел.
 • Платени стажове в най-добрите хотелски вериги в Европа и САЩ.
 • Личностно развитие; вълнуващи специализации, от които да изберете в последния семестър.

Образование, комбиниращо креативност и критично мислене; насърчаващо предприемачески дух и развиващо организационни и управленски качества

Кандидатствай

Дисциплини

Семестър 1:

 • Фронт офис операции
 • Операции храни и напитки
 • Управление на приходите
 • Вина и спиртни напитки
 • Стратегически продажби
 • Предприемачество
 • Практическо обучение в нашия кампус хотел kitchen59.bg
 • Лекции и семинари на гостуващи преподаватели, както и практически казуси

Семестър 1:

 • Фронт офис операции
 • Операции храни и напитки
 • Управление на приходите
 • Вина и спиртни напитки
 • Стратегически продажби
 • Предприемачество
 • Практическо обучение в нашия кампус хотел kitchen59.bg
 • Лекции и семинари на гостуващи преподаватели, както и практически казуси

Ready for HRC?

Ready for HRC?