Управление в ресторантьорството

Управление в ресторантьорството

Обобщена информация

Управление в ресторантьорството е иновативна педагогическа програма, която стимулира предприемчивостта, посредством реални практически казуси, и развива уменията, необходими за управление на проекти, групова динамика, лидерство и творческо мислене. Методът на обучение е свързан с работа в екип и развиване на бързото взимане на ефективни управленски решения и прилагане на идеи и концепции в реална бизнес среда.
Обучението ни стимулира креативността, предприемаческия дух и мениджърското мислене. Завършилите програмата по Управление в ресторантьорството получават задълбочено разбиране и широки познания за глобалната индустрия на гостоприемството и храната, управлението на заведения за хранене, гастрономическа култура и инструменти, с които да претворят идеите си в бизнес план и впоследствие – в работещо заведение.
Програмата включва 2 семестъра в Кулинарна академия HRC и 1 семестър платен стаж в САЩ.

Управление в ресторантьорството е иновативна педагогическа програма, която стимулира предприемчивостта, посредством реални практически казуси, и развива уменията, необходими за управление на проекти, групова динамика, лидерство и творческо мислене. Методът на обучение е свързан с работа в екип и развиване на бързото взимане на ефективни управленски решения и прилагане на идеи и концепции в реална бизнес среда.
Обучението ни стимулира креативността, предприемаческия дух и мениджърското мислене. Завършилите програмата по Управление в ресторантьорството получават задълбочено разбиране и широки познания за глобалната индустрия на гостоприемството и храната, управлението на заведения за хранене, гастрономическа култура и инструменти, с които да претворят идеите си в бизнес план и впоследствие – в работещо заведение.
Програмата включва 2 семестъра в Кулинарна академия HRC и 1 семестър платен стаж в САЩ.

An education combining creativity & critical thinking; enabling entrepreneurial traits and developing organisational & managerial qualities.

Кандидатствай

Дисциплини

The main teaching modules, all taught exclusively in English, include:

 • Restaurant Revenue Management
 • Industry Trends and F&B concepts
 • Beverage Management
 • Introduction to Wines & Spirits
 • Supervisor training
 • Strategic selling
 • Entrepreneurship
 • guest lectures, guest & industry workshops and applied training cases. (vary per semester)

The main teaching modules, all taught exclusively in English, include:

 • Restaurant Revenue Management
 • Industry Trends and F&B concepts
 • Beverage Management
 • Introduction to Wines & Spirits
 • Supervisor training
 • Strategic selling
 • Entrepreneurship
 • guest lectures, guest & industry workshops and applied training cases. (vary per semester)