Студенти от ЕС

Студенти от ЕС

Обобщена информация

 • Стъпка 1
  Заплащане на 50 евро регистрационна такса и изпращане на диплома за завършено средно образование
 • Стъпка 2 
  Примено интервю на английски език с отдел „Приеми“. Интервюто се провежда в нашата база в София или по Skype.
 • Стъпла 3 
  Впечатлете ни и започнете образованието си!
 • Стъпка 1
  Заплащане на 50 евро регистрационна такса и изпращане на диплома за завършено средно образование
 • Стъпка 2 
  Примено интервю на английски език с отдел „Приеми“. Интервюто се провежда в нашата база в София или по Skype.
 • Стъпла 3 
  Впечатлете ни и започнете образованието си!

З а п и ш и   с е  

Форма за кандидатстване