Курсисти извън ЕС

Курсисти извън ЕС

Overview

Приемен процес

Стъпка 1

Полълнете формата за кандидатстване. Ще се свържем с вас за повече информация и да отговорим на възникнали въпроси.

Стъпка 2

Запазване на час за интервю (провежда се онлайн или на място в академията). По време на интервюто ще проверим вашето ниво по английски език и ще научим повече за мотивацията ви да учите в HRC Кулинарна академия. Също така, ще обсъдим какво предстои оттук нататък.

Стъпка 3

След успешно проведено интервю следва записване, набавяне на необходимите документи и заплащане на таксите.

Необходими са следните документи:

 • Паспорт
 • Диплома за средно образование (оригинал или нотариално заверено копие), както и Приложение с оценките. Общият успех, както и оценката по английски трябва да бъдат повече от 62%, за да отговаряте на официалните изисквания.
 • Пълномощно – този документ е необходим, за да представляваме кандидата пред Регионално управление на образованието – София. Институцията признава дипломите за средно образование, придобити в страна, различна от България. Следващата стъпка е кандидатстване за одобрение от Министерството на образованието в България.
 • 8 паспортни снимки

Всички документи трябва да бъдат легализирани (в някои случаи и заверени). Повече детайли относно процедурата се уточняват допълнително, тъй като зависят от държавата, от която идва кандидатът.

След получаването им в България, документите се превеждат на български и внасят в Министерството на образованието. Последното разглежда профила и, при одобрение, може да се продължи с кандидатстване за виза.

Стъпка 4

Студентът получава виза D за 6 месеца, в рамките на които трябва да влезе в България. Преди изтичане валидността на визата се кандидатства за разрешително за пребиваване (това се случва в България).Допълнителни детайли относно приемния процес са надлежно разяснени.

Други документи:

 • Медицинско от страната на курсиста
 • Медицинско и Лична здравна книжка от България
 • Акт за раждане

Такси:

 • Такса за кандидатстване – при запазване на интервю
 • Такса за записване – около 2 седмици след интервюто, с което се запазва място в желаната програма и се покриват разходите по предстоящите административни процедури
 • Такса за екипировка – покрива униформите и комплекта ножове, заплаща се след получаване на виза Д
 • Такса обучение – заплаща се за всеки семестър поотделно, също след получаване на виза Д

Вижте най-често задаваните въпроси и отговори тук.

Информация за банковите ни сметки може да намерите тук.