Професионален сертификат

Професионален сертификат

Обобщена информация

Програмата предлага интензивно обучение в рамките на 24 седмици и се състои от два модула: „Студена и топла кухня“ и „Сладкарство и пекарство“. При успешно издържан финален изпит курсистите получават професионална квалификация за Готвач – студена и топла кухня, и Сладкар/пекар.

След завършване на програмата и в зависимост от нивото на добитите умения и способности, се предлагат и стажове за 3 или 6 месеца, в България и чужбина.

**Стажът не е включен в цената на програмата.

Програмата предлага интензивно обучение в рамките на 24 седмици и се състои от два модула: „Студена и топла кухня“ и „Сладкарство и пекарство“. При успешно издържан финален изпит курсистите получават професионална квалификация за Готвач – студена и топла кухня, и Сладкар/пекар.

След завършване на програмата и в зависимост от нивото на добитите умения и способности, се предлагат и стажове за 3 или 6 месеца, в България и чужбина.

**Стажът не е включен в цената на програмата.

“What happens to the hole when the cheese is gone?”
― Bertolt Brecht

Кандидатствай

Дисциплини

 • Nutrition
 • Kitchen Hygiene & Safety
 • Kitchen Theory
 • Kitchen Laboratory Class
 • Pastry techniques
 • Bread & Baking
 • Chocolates & Sugar
 • Introduction to Hotel and Tourism Industry
 • Business Communication
 • Leadership Skills
 • Introduction to Hospitality Marketing
 • 2-седмичен задължителен стаж в ресторант Таланти
 • Nutrition
 • Kitchen Hygiene & Safety
 • Kitchen Theory
 • Kitchen Laboratory Class
 • Pastry techniques
 • Bread & Baking
 • Chocolates & Sugar
 • Introduction to Hotel and Tourism Industry
 • Business Communication
 • Leadership Skills
 • Introduction to Hospitality Marketing
 • 2-седмичен задължителен стаж в ресторант Таланти

Ready for HRC?