Програма професионален бакалавър

Програма професионален бакалавър

Обобщена информация

Професионален бакалавър по Предприемачество

HRC Кулинарна академия, в сътрудничество с Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг, предлага програма Професионален бакалавър в хранително-вкусовата индустрия.
Нашият практически ориентиран метод на преподаване за много кратко време превръща студентите ни в професионалисти. Те развиват уменията си както в класически, така и в модерни кулинарни техники в поредица от практически занятия, разработени от HRC Кулинарна академия. Това допринася за доброто опознаване на тенденциите в международната кулинария, които са двигател на индустрията днес.

В резултат на сътрудничеството ни с Колежа по МТМ, нашите възпитаници могат да получат диплома за Професионален бакалавър с възможност за редовно, задочно и дистанционно обучение, докато са в нашия кампус или на стаж в чужбина. Това е най-бързият вариант в Източна Европа за придобиване на бакалавърска степен.

Обучението с интегрирани бизнес модели осигурява знания и умения как да се управлява кухнята като модерно бизнес начинание, защото готварските умения не са достатъчни, за да си добър шеф-готвач: курсове като мениджмънт и лидерство, маркетинг, икономика, управление на разходите и други, съществено разширяват кръгозора и добавят нови бизнес умения.
След четири интензивни семестъра в HRC Кулинарна академия студентите ни получават диплома по Кулинарни изкуства, призната от Американската кулинарна федерация. Допълнителните курсове в кампуса на Колежа по МТМ или дистанционно, последвани от успешно издържан държавен изпит, водят до бакалавърска степен по Предприемачество.

Професионален бакалавър по Предприемачество

HRC Кулинарна академия, в сътрудничество с Колежа по мениджмънт, търговия и маркетинг, предлага програма Професионален бакалавър в хранително-вкусовата индустрия.
Нашият практически ориентиран метод на преподаване за много кратко време превръща студентите ни в професионалисти. Те развиват уменията си както в класически, така и в модерни кулинарни техники в поредица от практически занятия, разработени от HRC Кулинарна академия. Това допринася за доброто опознаване на тенденциите в международната кулинария, които са двигател на индустрията днес.

В резултат на сътрудничеството ни с Колежа по МТМ, нашите възпитаници могат да получат диплома за Професионален бакалавър с възможност за редовно, задочно и дистанционно обучение, докато са в нашия кампус или на стаж в чужбина. Това е най-бързият вариант в Източна Европа за придобиване на бакалавърска степен.

Обучението с интегрирани бизнес модели осигурява знания и умения как да се управлява кухнята като модерно бизнес начинание, защото готварските умения не са достатъчни, за да си добър шеф-готвач: курсове като мениджмънт и лидерство, маркетинг, икономика, управление на разходите и други, съществено разширяват кръгозора и добавят нови бизнес умения.
След четири интензивни семестъра в HRC Кулинарна академия студентите ни получават диплома по Кулинарни изкуства, призната от Американската кулинарна федерация. Допълнителните курсове в кампуса на Колежа по МТМ или дистанционно, последвани от успешно издържан държавен изпит, водят до бакалавърска степен по Предприемачество.