Новини

Стартира проект „Обмяна на опит и добри практики в здравословното готвене“, подаден в рамките на програма Erasmus+, образование за възрастни

20/01/2023

Образование за възрастни

Щастливи сме да Ви информираме, че проектното ни предложение „Обмяна на опит и добри практики в здравословното готвене“, подадено в рамките на програма; Еразъм+, сектор „Образование за възрастни“, е одобрено за финансиране от страна на Националната aгенция в България и вече има подписан договор № 2022-2-BG01-KA122-ADU-000098300.
Проектът ще бъде осъществен с Euro Academy Consulting (Кралство Норвегия) – приемаща организация с богат опит в програма Еразъм+.
Проектът предвижда 14 шеф-инструктори/административни служители от HRC Кулинарна Академия да имат възможността да участват в (14 дневна) краткосрочна мобилност за обмяна на опит и добри практики в здравословното готвене. На служителите ще бъде предоставена възможност да повишат професионалните си знания, умения и компетенции в областта на здравословното готвене и хранене.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по Програма Еразъм+. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.

 

Виж всички