Новини

HRC Кулинарна Академия открива селекционна процедура за набиране на кандидати за Erasmus+

Във връзка с изпълнението на проект „Дългосрочна професионална мобилност за модерно кулинарно изкуство“

30/07/2020

Във връзка с изпълнението на проект „Дългосрочна професионална мобилност за модерно кулинарно изкуство“ с договор № 2020-1-BG01-KA102-078803, HRC Кулинарна Академия открива селекционна процедура за набиране на кандидати за участие в проекта, включваща следното:
Проектът включва 20 крайни потребители, които ще имат възможността да обогатят своите знания и да подобрят уменията си посредством работа с цел обучение в избрани самостоятелни ресторантьорски обекти и такива част от хотели в Нидерландия (13 участника) и Обединеното Кралство (7 участника). Групата ще включва стажанти между 18 и 29 години, обучаващи се в HRC Академия. Планираната мобилност не само ще се основава на професионалното обучение на участниците, но и ще им даде предимство за заетост след завършване.
Информационните процедури и подборът на участниците се провеждат в съответствие с програмните изисквания при пълна прозрачност и равенство, с недискриминация въз основа на пол, расов или етнически признак, религия или убеждения, увреждане, възраст или полова ориентация. Процедурата за подбор включва:

1. Издаване на заповед за сформиране на комисия за подбор, оценка и класиране на участниците.

2. Формиране на комисия за подбор на 20 обучаващи се и 2 резерви.

3. Избор и класиране на крайните потребители според предварително зададени критерии Критериите за избора на обучаемите са следните:

  • Да бъдат обучаеми в Академията по програмата „Управление на ресторантьорството“ или „Кулинарни изкуства“.
  • Да предоставят мотивационно писмо, обясняващо защо искат да участват в дългосрочната мобилност.
  • Да представят есе на тема „Предимства и недостатъци на мобилната практика в чужбина“.
  • Да са готови за 3-месечен престой, съответно в Нидерландия и Обединеното Кралство.

За да бъдат включени в класирането, участниците трябва да покрият всички споменати критерии.

 

Процедурата за подбор ще включва два етапа – първоначален подбор и окончателно класиране. Първоначалният избор включва събиране на попълнени формуляри за участие, мотивационни писма, есета, индивидуални интервюта с кандидатите за проверка на мотивацията и нагласите им. Втория етап и окончателният избор на участниците ще се осъществява след проверка на резултатите от обучението, в резултат на предварителната подготовка по проекта. Изборът на 20 крайни бенефициенти се завършва до издаване на протоколи от заседанията на специално подбрани комисии за оценка на приложения. Процедурата за подбор на участниците се основава на принципите на прозрачност, справедливост и обективност. Крайното класиране се основава на предварително установена методология, обхващаща обективно определени и измерими показатели от двата етапа с максимум 10 точки за всеки компонент:

1. Мотивация и готовност за мобилност

  • Мотивационно писмо

2. Знания за професионално обучение

  • Есе

3. Комуникационни умения и работа в екип

  • Интервю

4. Резултати от подготвителната подготовка

  • Педагогическо обучение
  • Културна подготовка
  • Еразъм + семинар

Крайният срок за подаване на заявления, мотивационни писма и есета от потенциалните кандидати е 6-ти Август 2020г. На следния мейл info@hrcacademy.com
За повече информация и допълнителни детайли можете да се свържете с координатор на проекта на тел:
+359 2 426 02 58

 

Настоящата публикация е изготвена в рамките на проект, финансиран по Програма Еразъм+, договор № 2020-1-BG01-KA102-078803, Ключова дейност 1, сектор Професионално Образование и Обучение. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Виж всички

вижте още:

Проект „Дългосрочна професионална мобилност за модерно кулинарно изкуство“, подадено в рамките на програма Erasmus+

24 юли 20

Щастливи сме да Ви информираме, че проектното ни предложение „Дългосрочна професионална мобилност за модерно кулинарно изкуство“, подадено в рамките на програма Еразъм+, сектор „Професионално образование и обучение“, е одобрено за финансиране от страна на Националната aгенция в България

Вижте повече

Проект ENVIRECA стартира в Швеция

09 ян. 20

ЕНВИРЕКА е проект, целящ да "озелени" образователните техники и програми в ресторантьорството и хотелиерството, и притежава много важна роля относно бъдещето на индустрията.

Вижте повече