Новини

Erasmus +

01/08/2022

ПРОЕКТ „ДЪЛГОСРОЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА ПРОУЧВАНЕ  

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОПИТ В ЗДРАВОСЛОВНОТО ГОТВЕНЕ“ 

ДОГОВОР № 2022-1-BG01-KA122-VET-000070527 ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+, 

КЛЮЧОВА ДЕЙНОСТ 1, СЕКТОР „ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ“ 

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА: 

HRC INTERNATIONAL BV (НИДЕРЛАНДИЯ) 

EUROACADENY CONSULTING NUF (НОРВЕГИЯ) 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА: 

Придобиване на знания от страна на участниците в мобилността за здравословните храни и за намаляване на загубата и разхищението на хранителни продукти. 

 

1. Придобиване на знания от страна на участниците в мобилността за здравословните храни и за намаляване на загубата и разхищението на хранителни продукти.

2. Постигане на по-голяма информираност за видовете и употребата на екологични и устойчиви храни от страна на участниците в мобилността.

3. Придобиване на умения за производство на кулинарна продукция, спазвайки подходите на ЕС за стремеж към намаляване на здравословните проблеми, дължащи се на неправилно хранене и затлъстяване.

4. Усвояване и прилагане на нови методи, касаещи бързото развитие на кулинарните техники, и достигане на уменията до европейско равнище.

5. Създаване на нови практически обучения в Академията, с оглед здравословният начин на живот.

 

НАЧАЛНА ДАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: 01.06.2022 Г. 

КРАЙНА ДАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: 28.02.2023 Г.  

РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: 143 457.00 ЕВРО 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не може да бъде отговорна за каквото и да било използване на съдържащата се в нея информация.

Виж всички