Н о в и н и

ПРОФЕСИОНАЛНАТА МОБИЛНОСТ, КОЯТО ПРОМЕНЯ СЪДБИ

23/09/2021

През 2020 г. Кулинарна академия HRC България участва за първи път с проектно предложение по програма Еразъм+, Ключова дейност 1, сектор Професионално образование и Обучение, подадено към Центъра за развитие на човешките ресурси. Същата година, проектът с наименование „Дългосрочна професионална мобилност за модерно кулинарно изкуство“ е одобрен и финансиран по програмата. В рамките на проекта се предвижда провеждането на 3 месечна дългосрочна професионална мобилност на 13 студента в Нидерландия и 7 студента във Великобритания. Целта е участниците да практикуват на конкретни работни места в посочените държави със силни традиции в областта на туризма, в частност ресторантьорството и модерните кулинарни изкуства.

Въпреки безпрецедентната ситуация, свързана с Covid-19, участниците от Академията, селектирани за Нидерландия вече успешно приключиха своята професионална мобилност. Те имаха възможност да проведат професионалния си стаж в едни от най-популярните ресторанти в Нидерландия, сред които Villa Ruimzicht, Hotel Nobel Ameland, Hotel Okura, Hotel Andaz, Hotel Hyatt Regency Amsterdam, Hotel Beaumont Harry’s, Chateau St. Gerlach, Chateau Neercane, GH Huis Ter Duin. Участието на студентите от Академията в професионалната мобилност по програма Еразъм+ доведе до много положителни резултати за участниците. Тяхната мотивация и професионална компетентност бе подобрена значително, благодарение на взаимодействието с реалната бизнес международна среда. Като директен резултат от 3-месечната практика, обучаемите подобриха своите специфични кулинарни умения и способността да прилагат знанията си на практика. Работата по различни задачи с шеф готвачи от световно ниво помогна на участниците по-добре да се ориентират в бъдещото си кариерно развитие. Всички тези положителни резултати имаха благоприятен ефект върху имиджа на Академията, утвърждавайки я отново като съвременна образователна организация с европейска визия.

Целевата група от участници, селектирани по проекта за провеждане на професионална мобилност във Великобритания, от своя страна имаха възможност, освен да стажуват в известни ресторанти, да участват в едноседмичен сладкарски семинар, воден от популярния шеф сладкар Иван Александров, който развива собствен бранд в Лондон и е българинът, поканен през 2018 г. да направи втората по важност торта за сватбата на принц Хари и Мегън Маркъл – тортата за журналистите от цял свят, акредитирани да отразят бляскавото кралско събитие.

След завършването на професионалната мобилност по проекта, всички участници успяха да се реализират на пазара на труда, заемайки постоянни позиции в ресторанти в страната. Двама от участниците по проекта получиха предложение да участват като помощник готвачи на събитието Ресторант на годината 2021, организирано от списание Бакхус, след референция дадена от Академията за успели и отлично подготвени кадри.

 

Настоящата публикация е изготвена в рамките на проект, финансиран по Програма Еразъм+, договор № 2020-1-BG01-KA102-078803, Ключова дейност 1, сектор Професионално Образование и Обучение. Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на автора и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

Виж всички