Job guaranteed

Изберете категория

Job guaranteed

Кулинарна академия HRC е различна от другите кулинарни училища с това, че има програма, която ви гарантира, че ще си намерите работа.

Ние сме убедени в качеството на нашите програми и в това, че ще успеете да си намерите работа. Гарантираме ви, че това ще се случи в рамките на 6 месеца след като завършите.

Условия за участие в програмата ни Гарантирана работа:

1. Разгледали сте нашата програма Гарантирана работа.

2. Регистрирали сте се в нашия Кариерен офис в срок до 3 месеца след започване на обучението ви.

3. Завършили сте и двата си стажа успешно.

4. Завършили сте Академията с минимален среден успех 70%

5. Посещавате нашия Кариерен офис в рамките на месец след завършването си и всеки месец, докато започнете работа.

6. Започвате работа

В случай, че 6 месеца след като завършите, сте все още без работа, ние ви предлагаме следните две възможности:

Възможност 1: Незабавно да ви върнем част от платената от вас такса за обучение – 1000 евро

Възможност 2: Допълнителни часове без заплащане, по ваш избор, на стойност 1 000 евро