Нашите инструктори

Стефан Желязков


Instructor | Operational & Service Excellence | Entrepreneurship & Leadership

Стефан има богат управленчески опит в индустрията и в предприемачеството свързано с динамичми концепции в този бранш. В неговите интереси са откриването и реализирането на нови ниши и адаптиране на традиционни бизнес модели към променящата се среда. Стефан има богат опит в създаването и управляването на барове и ресторанти за коктейли и гурме кухня в Холандия и консултирането на развиването на такива в други европейски страни. Този негов опит му носи добре изразени лидерски качества и много задълбочено познание, как най-добре да се удоволетворят клиентите в динамичния сектор на хорека по най-ефикасния начин. 

Стефан се присиъдени към Кулинарната Академия HRC за да сподели своя опит и знания на нашите мотивирани студенти. Той ръкводи F&B курсове в академията и тренировъчният ресторант Таланти, както и допринася с допълнителни активности свързани с бъдещото развитие на академията.