Нашите инструктори

Стефан Желязков


Instructor 

Стефан има богат управленчески опит в индустрията и в предприемачеството, свързан с динамичми концепции в този бранш. В неговите интереси са откриването и реализирането на нови ниши и адаптиране на традиционни бизнес модели към променящата се среда. Стефан е участвал в създаването и управляването на барове и ресторанти за коктейли и гурме кухня в Холандия и е бил консултант по разработването на такива в други европейски страни. Този негов опит му носи добре изразени лидерски качества и много задълбочено познание как най-добре да се удоволетворят клиентите в динамичния сектор на хорека по най-ефикасния начин. 

Стефан се присиъдени към Кулинарната академия HRC, за да сподели своя опит и знания с нашите мотивирани студенти. Той ръкводи F&B курсове в Академията и тренировъчния ресторант Таланти и допринася с допълнителни активности, свързани с бъдещото развитие на Академията.