Ще ми помогне ли HRC в намирането на работа?

Разбира се! Кариерният офис на Академията ще ви асистира в намирането на позиция за работа след като завършите! Най-често тези позиции дават началото на вашата успешна международна кариера. Всички завършили студенти на HRC са подпомагани от нашия кариерен отдел по време на професионалното им развитие. 100% от всички наши студенти имат сигурни позиции, месеци след завършване! Може да прочете повече относно това тук.