Образователния процес на територията на Академията

Студентите продължават да се обучават на място, в базата ни в София. Всички превантивни мерки срещу COVID-19 са взети и се стремим да осигурим възможност на студентите ни да готвят, както досега – без излишни притеснения и тревоги. Рабира се, постоянно проверяваме спазването на дистанция по време на готвене.

В случай на нов период на карантина сме подготвени да продължим цялата ни теоретична програма онлайн. В допълнение разработваме и готварски видеа, в случай на нужда за упражнения вкъщи.

Програмата ни Управление в ресторантьорството в момента се преподава 80% онлайн.