Успешно завърши проектът по обмяна на опит и добри практики в здравословното готвене

Номер на договора 2022-2-BG01-KA122-ADU-000098300

По време на проекта Еразъм+ „Обмяна на опит и добри практики в здравословното готвене“ (номер на договора 2022-2-BG01-KA122-ADU-000098300) екипът ни преживя невероятно пътуване, изпълнено с учене, личностен растеж и незабравими преживявания. Дължим големи благодарности на нашия норвежки партньор Euroacademy Consulting NUF за тяхната изключителна подкрепа.

Въздействието на ХоРеКа индустрията върху околната среда не може да бъде пренебрегнато, но хотел Bristol в Осло, Норвегия, се бори за намаляването му чрез прилагане на устойчиви бизнес практики. Благодарение на нашата проектна програма членовете на екипа на HRC имаха възможност да научат и прилагат иновативни устойчиви практики, откривайки различни начини за пестене на вода, намаляване на отпадъците и ефективно рециклиране.

Чрез екипна работа хотел Bristol и HRC Culinary Academy възприеха стратегия за устойчиво снабдяване, която гарантира, че всички съставки, вложени в готвенето, са местни и устойчиви. Това не само намалява въглеродните емисии, но и подкрепя местните общности. Чрез прилагането на тези практики ние се стремим да намалим хранителните отпадъци, да спестим енергия и да развием екологичното съзнание на курсистите ни.

Чрез сътрудничество с ментори и международни партньори, нашите колеги придобиха ценни познания за ефективна комуникация, лидерство, работа в екип и устойчиво производство. Тези преживявания ще бъдат споделени с нашите курсисти, подобрявайки тяхното образование.

Нашите талантливи инструктори-готвачи се посветиха на разширяването на знанията си за приготвяне на здравословна храна, използвайки местни продукти. По време на стажа си в Осло те научиха ценни техники и практики, които са в съответствие с изискванията на ЕС за подобряване на здравето и намаляване на вредното въздействие върху околната среда.

Проектът не само се съсредоточава върху професионалните компетенции, но също така върху колективната отговорност за насърчаване на доброто здраве чрез висококачествена местна храна. Нашите шеф-инструктори се завърнаха с мисия да включат практики за устойчиво потребление в своите преподавателски дейности, споделяйки нови знания и опит с курсистите си.

Специалистите ни по вино и ресторантьорство също бяха обучени да прилагат зелени практики. Това обучение, станало възможно благодарение на проекта, ще допринесе за намаляване на нашето въздействие върху околната среда и създаване на устойчив бизнес модел в ресторант „Таланти“.

Чрез този проект членовете на нашия екип имаха възможност не само да придобият нови умения, но и да се развият лично и професионално. Те усвоиха и множество иновации в административното опростяване на процеси в ХоРеКа индустрията.

Но ученето и забавлението вървят ръка за ръка! От вкусване на кулинарни изкушения до насладата от вълнуващи преживявания и изследване на културните съкровища на Осло, пътуването беше наистина обогатяващо.

Предстои още много, защото ние продължаваме да разширяваме хоризонтите си, изживявайки нови преживявания и израствайки като личности…

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия по Програма Еразъм+. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.