Каква е политиката за връщане на такси при прекъсване?

Политика за връщане на такси при прекъсване за курсисти извън ЕС:

1. Ако българското посолство не одобри Виза Д за курсиста, HRC Culinary Academy ще върне всички такси освен невзръващаемите регистрационна такса (€ 50) и резервационна такса (€ 500).

2. Ако курсистът се откаже преди да е започнал семестъра, HRC възвръща таксите за обучение, с изключение на таксата за оборудване, регистрационната и резервационната такси.

3. В случай на прекъсване след започване на семестъра, HRC не дължи възстановяване на каквито и да било от заплатените такси.

4. Ако курсист приключи обучението си в Академията поради каквато и да е причина, автоматично се прекратява и виза Д.

Всички суми се възстановяват по банков път в рамките на един месец след датата на прекъсване.

Политика за връщане на такси при прекъсване за курсисти от ЕС:

1. В случай на прекъсване преди започване на семестъра, HRC дължи възстановяване на всички заплатани учебни такси, с изключение на административна такса (€150) + регистрационна такса (€50).

2.  В случай на прекъсване след започване на семестъра, HRC не дължи възстановяване на каквито и да било от заплатените такси.

Всички суми се възстановяват по банков път в рамките на един месец след датата на прекъсване.