Мерки за безопасност, които сме предприели, за да намалим въздействието на COVID-19

В кулинарни инстутиции като нашата е задължително винаги да се спазват изключително строги хигиенно-санитарни мерки. Във времена на пандемия не трябва да има изключения и стандартите трябва да бъдат завишени. По тази причина дезинфекцираме всички подове и повърхности двойно по-често от преди, за да осигурим сигурност за нашите студенти и служители.

На входа на академията измерваме температурата на студентите с лазерен термометър и следим тяхното състояние по време на обучение.

Студентите ни са снабдени с предпазни шлемове, маски и ръкавици, които изизскваме носят винаги, когато са в контакт с други хора в академията.

Предвидили сме допълнителни зони за дезинфекция на ръцете – за служители, студенти и външни лица, както и помощни знаци, обозначаващи зоните за дензинфекция.

Старателно почистване, на всички общо части и санитарни помещения, ще се извършва ежедневно, до второ нареждане.