Б а н к о в и   д е т а й л и

Банкови детайли 

  • В Български Лева 

Банка: UniCredit Bulbank
BIC: UNCRBGSF
IBAN Bank Acc: BG39UNCR70001500071485
Получател:     HRC Culinary Academy Bulgaria

  • В Евро

Банка:     UniCredit Bulbank
BIC:     UNCRBGSF
IBAN Bank Acc:     BG59UNCR70001500075296
Получател:     HRC Culinary Academy Bulgaria

Стипендии