Стратегически партньорства

Стратегически партньорства

Използване на "зелени" обучения в ХоРеКа индустрията

Договор  №  2018-1-IT01-KA202-006773

  • Проект ENVIRECA цели подобряване на екологичното измерение на професионалното образование и обучение (VET) в индустрията на HORECA (хотели, ресторанти, кафенета) чрез създаването и популяризирането на иновативно обучение чрез работа (WBL).
  • Проектът обединява организации от 5 различни страни от ЕС: Италия, Гърция, България, Испания и Швеция.
  • Чрез разработване на модулна структура на учебната програма и образователни ресурси за програмата на HORECA WBL (обучение чрез работа), ENVIRECA има за цел да актуализира схемите за стажуване, посредством включване на зелени умения и компетенции.
  • ENVIRECA е проект, финансиран от Европейската програма Erasmus + с продължителност 30 месеца, от септември 2018 г. до февруари 2021 г.

Предстоящи проекти