С п е ц и а л н а   с т и п е н д и я   з а   б ъ л г а р с к и   с т у д е н т и

Ние от HRC Culinary Academy, искаме да стимулираме и подпомагаме развитието на гастрономията в България. Поради тази причина създадохме специална стипендия за Български студенти. Стипендията е достъпна за всички студенти, които отговарят на критериите за кандидастване в HRC Culinary Academy и е в размер на четири вноски от 200 евро.

Запиши се

Г о д и ш н и   с т и п е н д и и

Кулинарна Академия HRC иска да направи образованието достъпно за всеки. Точно и затова, основахме фондация. Фондация HRC отпуска стипендии, за студенти, които са вече записани в програмата по Кулинарни Изкуства.

Най-добрите студенти имат шанса да получават различни стипендии, по време на тяхното обучение. Сумата може да достигне до 2,000 евро на година. Може да видите сегашния конкурс тук.

С т у д е н т с к и   з а е м и

Има възможности да кандидатствате за структуриран студентски заем. Партнираме си с една от най-добрите банки на пазара, която предлага специално създадени студентски заеми, с изключително атрактивни условия за наши студенти. Заемът е във формата на единична сума, изплатена наведнъж или на равни месечни вноски, която може да достигне цялостната такса за Вашето образование.

Готов съм за HRC