Новини

Н о в и н и

ПРОФЕСИОНАЛНАТА МОБИЛНОСТ, КОЯТО ПРОМЕНЯ СЪДБИ

23 сеп. 21

През 2020 г. Кулинарна академия HRC България участва за първи път с проектно предложение по програма Еразъм+, Ключова дейност 1, сектор Професионално образование и Обучение, подадено към Центъра за развитие на човешките ресурси. Същата година, проектът с наименование „Дългосрочна професионална мобилност за модерно кулинарно изкуство“ е одобрен и финансиран по програмата.

Вижте повече