Правила за безопасност за студентите по време на COVID-19

Официална политика

Правила за безопасност за студентите по време на COVID-19

В Кулинарна академия HRC се стремим да съблюдаваме всички необходими мерки, за да предпазим нашите студенти, преподаватели и персонал по време на пандемията от COVID-19. За да сведем до минимум риска от предаване на вируса, въведохме следните политики:

  • Препоръчваме студентите сами да се тестват за COVID-19, преди да посетят първия клас за семестъра. Резултатите от теста се представят в Учебен отдел.
  • Студентите са длъжни да измерват и записват температурата си на влизане в Академията. Студентите с повишена температура (над 37,2 ◦С) трябва да информират незабавно Студентски отдел и не могат да останат на територията на Академията. Задължително е да се консултират с лекар дали да бъдат тествани за COVID-19.
  • Студентите са длъжни да дезинфекцират ръцете си веднага след проверката на температурата на входа на Академията.
  • Студентите са длъжни да носят предпазна маска или защитен шлем навсякъде, на територията на Академията: класни стаи, кухни, зали за срещи, съблекални и всички други вътрешни общи помещения. Студентите трябва да носят предпазните маски правилно: над носа и устата и закрепени под брадичката. Докато се хранят, трябва да спазват физическа дистанция и да поставят маската си с външната част надолу, върху салфетка или хартия на масата.
  • Неспазването на тези инструкции излагат студентите на по-висок риск от заразяване с вируса и предаването му на други хора. На студенти, които системно нарушават мерките за превенция срещу вируса, ще бъде наложено дисциплинарно наказание.
  • Препоръчваме студентите да избягват масови събирания и струпване на хора, както и да се придържат към всички актуални наредби, въведени от правителството във връзка с разпространениео на COVID-19.
  • Ако на територията на Академията бъде идентифициран случай на COVID-19, заразеното лице следва да се подложи на 14-дневна карантина. Препоръчваме студентите, които са имали близък контакт със заразеното лице, също да се тестват за COVID-19. След четиринадесетдневния период на самоизолация, карантината се преустановява автоматично, без да е необходимо получаването на отрицателен резултат от PCR тест.

Йоана Милева

Директор

 

Начало