Мерки за безопасност и актуална информация

Мерки за безопасност и актуална информация

Мерки за безопасност, които сме предприели, за да намалим въздействието на COVID-19

В кулинарни инстутиции като нашата е задължително винаги да се спазват изключително строги хигиенно-санитарни мерки. Във времена на пандемия не трябва да има изключения и стандартите трябва да бъдат завишени. По тази причина дезинфекцираме всички подове и повърхности двойно по-често от преди, за да осигурим сигурност за нашите студенти и служители.

На входа на академията измерваме температурата на студентите с лазерен термометър и следим тяхното състояние по време на обучение.

Студентите ни са снабдени с предпазни шлемове, маски и ръкавици, които изизскваме носят винаги, когато са в контакт с други хора в академията.

Предвидили сме допълнителни зони за дезинфекция на ръцете - за служители, студенти и външни лица, както и помощни знаци, обозначаващи зоните за дензинфекция.

Старателно почистване, на всички общо части и санитарни помещения, ще се извършва ежедневно, до второ нареждане.

Образователния процес на територията на Академията

Студентите продължават да се обучават на място, в базата ни в София. Всички превантивни мерки срещу COVID-19 са взети и се стремим да осигурим възможност на студентите ни да готвят, както досега – без излишни притеснения и тревоги. Рабира се, постоянно проверяваме спазването на дистанция по време на готвене.

В случай на нов период на карантина сме подготвени да продължим цялата ни теоретична програма онлайн. В допълнение разработваме и готварски видеа, в случай на нужда за упражнения вкъщи.

Програмата ни Управление в ресторантьорството в момента се преподава 80% онлайн.