Ковид19 мерки в HRC

Какви мерки са взети?

Какви мерки са взети?

В кулинарни инстутиции като нашата е задължително винаги да се спазват изключително строги хигиенно-санитарни мерки. Във времена на пандемия не трябва да има изключения и стандартите трябва да бъдат завишени. По тази причина дезинфекцираме всички подове и повърхности двойно по-често от преди, за да осигурим сигурност за нашите студенти и служители.

На входа на академията измерваме температурата на студентите с лазерен термометър и следим тяхното състояние по време на обучение.

Студентите ни са снабдени с предпазни шлемове, маски и ръкавици, които изизскваме носят винаги, когато са в контакт с други хора в академията.

Предвидили сме допълнителни зони за дезинфекция на ръцете - за служители, студенти и външни лица, както и помощни знаци, обозначаващи зоните за дензинфекция.

Как готвим в момента?

Как готвим в момента?

Студентите продължават да се обучават на място, в базата ни в София. Всички превантивни мерки срещу COVID-19 са взети и се стремим осигурим възможност на студентите ни да готвят, както досега – без излишни притеснения и тревоги. Рабира се, постоянно проверяваме спазването на дистанция по време на готвене.

Провеждате ли онлайн обучение?

Извършвате ли онлайн обучение?

В случай на нов период на карантина сме подготвени да продължим цялата ни теоретична програма онлайн. В допълнение разработваме и готварски видеа, в случай на нужда за упражнения вкъщи.

Програмата ни Управление в ресторантьорството в момента се преподава 80% онлайн.