З а   н а й - д о б р а т а   а к а д е м и я   в   И з т о ч н а   Е в р о п а

Кулинарна академия HRC – водещият кулинарен институт в Източна Европа

Академия HRC предлага двугодишна програма по Кулинарни изкуства и програма по Управление в ресторантьорството, организирана в рамките на три семестъра. Програмите са разработени от лидери в сферата на образованието и кулинарната индустрия и се преподават изцяло на английски език. Обучението се провежда в професионална, модерно оборудвана база, от инструктори с богат международен опит.

Студентите ни идват от различни краища на света и благодарение на платени стажове в едни от най-добрите хотели и ресторанти в Западна Европа и САЩ, се подготвят за истинска международна  кулинарна кариера.

Обучението в Кулинарна академия HRC е акредитирано от Американската кулинарна федерация (ACF) и отговаря на международните стандарти за 2-годишно кулинарно образование. Гарантираме, че студентите ни могат да си намерят работа до 6 месеца след завършване на програмата.

Кандидатствайте директно през нашия сайт, като попълните кандидатстудентския формуляр.

Елате в Кулинарна академия HRC в София и поставете началото на една успешна кариера в световния кулинарен бизнес!

виж програми