„Изпълнение на проекти по програма Еразъм+“

„Изпълнение на проекти по програма Еразъм+“

П р о е к т   Д Ъ Л Г О С Р О Ч Н А   П Р О Ф Е С И О Н А Л Н А   М О Б И Л Н О С Т   З А   М О Д Е Р Н О   К У Л И Н А Р Н О   И З К У С Т В О   -   Д О Г О В О Р     2 0 2 0 - 1 - B G 0 1 - K A 1 0 2 - 0 7 8 8 0 3

1

Проект „ДЪЛГОСРОЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА МОБИЛНОСТ ЗА МОДЕРНО КУЛИНАРНО ИЗКУСТВО“

ДОГОВОР № 2020-1-BG01-KA102-078803

Бенефициент по проекта: ЦПО КЪМ „ЧАСТЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН КОЛЕЖ ЕЙЧ АР СИ КУЛИНАРИ АКАДЕМИ БЪЛГАРИЯ“

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА:

ERASMUS ACADEMY UK LTD. (ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО)

HRC INTERNATIONAL BV (НИДЕРЛАНДИЯ)

Проектът ни „Дългосрочна професионална мобилност за модерно кулинарно изкуство“ е одобрен от Националната агенция в България с договор № 2020-1-BG01-KA102-078803. Партньорите, с които ще реализираме нашият проект са организация Erasmus Academy, Обединено Кралство и HRC International BV, Холандия.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

1. ПОДОБРЯВАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В РЕСТОРАНТЬОРСТВОТО ЧРЕЗ УЧАСТИЕТО НА ОБУЧАЕМИ ЛИЦА ОТ HRC КУЛИНАРНА АКАДЕМИЯ В 3 МЕСЕЧНА ПРОГРАМА ЗА ДЪЛГОСРОЧНА УЧЕБНА МОБИЛНОСТ ЗА ПРАКТИКУВАНЕ НА КОНКРЕТНИ РАБОТНИ МЕСТА В ДЪРЖАВИТЕ ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА.

2. СЪЗДАВАНЕ НА ПАРТНЬОРСТВА С ЧУЖДЕСТРАННИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРАКТИКА В РЕСТОРАНТЬОРСКИ ОБЕКТИ.

3. РАЗШИРЯВАНЕ НА ЕЗИКОВИТЕ УМЕНИЯ НА ОБУЧАЕМИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА РАБОТНИ НАВИЦИ.

4. ПОДОБРЯВАНЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ В АКАДЕМИЯТА.

На обучаемите ще бъде предоставен избор за дългосрочна мобилност за работа в хотелски и частни ресторанти от световна класа от следните групи фирми и бизнес среди, където те ще могат да придобият умения в съвременните кулинарни изкуства от световно ниво:

  • В Обединеното кралство: ресторант Zuma, ресторант Roka, ресторант Oblix, Dorset City Shepherds Bush, Dorset City London, хотел Hyatt Regency, Hotel Andaz.
  • В Холандия: Villa Ruimzicht, Hotel Nobel Ameland, Hotel Okura, Hotel Andaz, Hotel Hyatt Regency Amsterdam, Hotel Beaumont Harry’s, Chateau St. Gerlach, Chateau Neercane, GH Huis Ter Duin

С ъ щ о   м о ж е   д а   в и   е   и н т е р е с н о :

Проект "Дългосрочна професионална мобилност за модерно кулинарно изкуство"

03 авг. 20

ОТНОСНО ПРОЕКТА . . . ...партньорите в този проект включват HRC Академия изпращаща организация и двама партньори HRC International BV – Нидерландия и Erasmus Academy UK Ltd. - Обединено Кралство, приемащи организации, осигуряващи 3-месечна мобилна практика по програмата Еразъм+ в ресторантьорски обекти, с цел запознаване с новите тенденции в кулинарното изкуство и тънкостите в молекулярната кухня.

Вижте повече

HRC Кулинарна Академия открива селекционна процедура за набиране на кандидати за Erasmus+

30 юли 20

Във връзка с изпълнението на проект „Дългосрочна професионална мобилност за модерно кулинарно изкуство“ с договор № 2020-1-BG01-KA102-078803, HRC Кулинарна Академия открива селекционна процедура за набиране на кандидати за участие в проекта, включваща следното:

Вижте повече

Проект "„Дългосрочна професионална мобилност за модерно кулинарно изкуство“, подадено в рамките на програма Еразъм+

24 юли 20

Щастливи сме да Ви информираме, че проектното ни предложение „Дългосрочна професионална мобилност за модерно кулинарно изкуство“, подадено в рамките на програма Еразъм+, сектор „Професионално образование и обучение“, е одобрено за финансиране от страна на Националната aгенция в България

Вижте повече